NOA Premium Care

Plotësoni formularin me informacionet e duhura, së bashku me një përshkrim të ngjarjes ku ndodhi dëmi. Në mënyrë që kërkesa juaj të miratohet, ju lutemi përshkruani gjendjen faktike. Duke plotësuar këtë formular, ju dorëzoni informacione kompanisë së sigurimit, e cila siguron vlerësimin e dëmit dhe miraton subvencionimin për riparimin e pajisjes suaj. Me formularin, ju lutemi bashkangjitni një kopje të faturës, dhe nëse incidenti është raportuar në polici, shtoeni edhe paraqitjen e policisë.

Raporto dëmin
JO
PO
JO
PO